Retie vwv

Buienradar voorspelt hoog uit een klein buitje…….

Willy en Henry zijn daar niet bang van en zo gaat de reis naar Retie.

Tijdens het inrijden nadert het “kleine” buitje. Eenmaal van start valt de regen naar beneden, maar dat kan de renners niet deren.

Na twee ronden rijden er twee renners weg en ondanks verwoede pogingen worden de twee, blijkt later, niet meer teruggehaald.

Het buitje blijft lekker aanhouden, waardoor de weg steeds glibberiger wordt.

In een flauwe bocht, kan Henry tijdens de achtervolging op de twee ontsnapten de fiets zoals Fuglsang in L-B-L, maar net recht houden.

Het peloton blijft verder bij elkaar, waardoor Henry uiteindelijk kan gaan spurten voor de derde plaats.

Helaas duikt hij vanuit tweede positie te voorzichtig de bocht in waardoor hij de spurt niet kan winnen.

Koud, nat maar wel tevreden keren de Zeelanders huiswaarts met een zesde (40+) en een zesde (50+) plaats.